Call Center

1900 969 690

Hotline

097 276 5555

Bảo hiểm trễ chuyến bay

Đối tượng bảo hiểm

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti, id sed debitis officiis tenetur minus voluptatum quis obcaecati quidem praesentium adipisci natus, porro corporis earum soluta facere distinctio rerum dolore?

Phạm vi bảo hiểm

1. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem perferendis ratione saepe velit aut, pariatur illum?

2. Vel atque rerum possimus adipisci fuga maiores, veritatis, eaque dolores totam similique consectetur? Dolores!.

Mức trách nhiệm bảo hiểm
 • Mức trách nhiệm đối với hãng hàng không Vietjet Air:
     - Chương trình 1: Từ 350,000 VNĐ - 700,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ
     - Chương trình 2: Từ 600,000 VNĐ - 1,200,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ
 • Mức trách nhiệm đối với hãng hàng không khác:
     - Chương trình 1: Từ 350,000 VNĐ - 700,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ
     - Chương trình 2: Từ 600,000 VNĐ - 1,200,000 VNĐ / 1 người / 1 vụ

 

Phí bảo hiểm
Quyền lợi Thời gian trì hoãn Chương trình Chương trình 2
STBH Phí bảo hiểm STBH Phí bảo hiểm
Trễ chuyến bay 120 - 180 phút 350,000 VNĐ 54,000 VNĐ 600,000 VNĐ 72,000 VNĐ
Trên 180 phút 700,000 VNĐ 1,200,000 VNĐ
Bồi thường

Bước 1: Thông báo bồi thường

Trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc chuyến bay. Quý khách sẽ nhận được Thông báo bồi thường của VNI

 

Bước 2: Cung cấp thông tin yêu cầu bồi thường

Quý khách vui lòng truy cập theo đường link: abc@bhhk.com.vn, hoàn thiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Quý khách cung cấp cho VNI mộlt số hình ảnh/ thông tin bao gồm:

 •  - Cung cấp ảnh chụp Boarding pass/Thẻ lên máy bay điện tử
 •  - Cung cấp mã số GCN điện tử
 •  - Cung cấp thông tin tài khoản người thụ hưởng

 

Bước 3: Hoàn tất bồi thường

Trong vòng tối đã 12h làm việc kể từ thời điểm VNI nhận đầy đủ các thông tin trên, VNI sẽ hoàn thành thủ tục thanh toán tới tài khoản thụ hưởng.

 

Bước 4: Lưu ý

Trong trường hợp sau 24h kể từ thời điểm kết thúc chuyến bay Quý khách chưa nhận được thông báo của VNI về việc chi trả bồi thường, vui lòng truy cập đường link: abc@bhhk.com.vn, tạo yêu cầu bồi thường và cung cấp cho chúng tôi các hình ảnh/ thông tin bao gồm:

 •  - Thông tin thời gian bay thực tế của Quý khách;
 •  - Ảnh chụp Boarding pass/ Thẻ lên máy bay điện tử;
 •  - Ảnh chụp tin nhắn/ Email của Hãng bay về việc thay đổi giờ bay (nếu có);
 •  - Cung cấp mã số GCN điện tử.
 •  - Cung cấp thông tin tài khoản người thụ hưởng.

Ngay khi nhận thông tin của Quý khách, trong trường hợp cần làm rõ thêm về chuyến bay, giờ bay thực tế của Quý khách hoặc cần hoặc cần Quý khách hỗ trợ cung cấp thêm thông tin, VNI sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi tới tin nhắn/ email mà Quý khách đã đăng ký khi mua bảo hiểm.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm VNI nhận đầy đủ thông tin, VNI sẽ gửi tới Quý khách Thông báo bồi thường bảo hiểm.

Trong vòng tối đa 12h làm việc kể từ thời điểm VNI gửi Thông báo bồi thường tới Quý khách, VNI sẽ hoàn thành thủ tục thanh toán tới tài khoản thụ hưởng.

* Thời hạn tối đa để thực hiện yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc chuyến bay được bảo hiểm. Quá thời hạn nêu trên, VNI rất tiếc không thể hỗ trợ bồi thường với các rủi ro liên quan đến chuyến bay của Quý khách.

Quy tắc áp dụng

Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP.

Quy trình mua hàng

Nhập thông tin cơ bản
Tính phí bảo hiểm
Thông tin người được bảo hiểm
Tóm tắt đơn hàng
Xác nhận thanh toán
Loading…